Tekniska data

Våra systainer® uppfyller helt kriterierna för förpackningsföreskrift P 650. Följande systainer® har provats och godkänts av BAM i Berlin: systainer® T-Loc I, systainer® T-Loc II, systainer® T-Loc III, systainer® T-Loc IV, systainer® T-Loc V.

Ovan nämnda systainer® T-Loc uppfyller vad gäller funktion som styv ytterförpackning följande förpackningsbestämmelser:

  • Förpackningsanvisning P 650 enligt underavsnitt 4.1.4.1 i ADR 2011
  • Förpackningsanvisning P 650 enligt underavsnitt 4.1.4.1 i RID 2011
  • Förpackningsanvisning P 650 enligt underavsnitt 4.1.4.1 i IMDG-kod 2010 (Amdt 35-10)
  • Förpackningsinstruktion P 650 enligt 4;8.1 i ICAO-TI 2011-2012
  • Förpackningsinstruktion P 650 enligt 4.1.4.1 i RKOMMENDATIONERNA FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS från FN – 16th rev. uppl.

Skicka diagnostiska prover på rätt sätt

Om du önskar ytterligare information inom området "Skicka diagnostiska prover på rätt sätt" ska du använda dig av följande länk gå till "Yrkesföreningen för hälsa och välfärd" (BGW).

Tekniska data

Våra systainer® uppfyller helt kriterierna för förpackningsföreskrift P 650. Följande systainer® har provats och godkänts av BAM i Berlin: systainer® T-Loc I, systainer® T-Loc II, systainer® T-Loc III, systainer® T-Loc IV, systainer® T-Loc V.

Ovan nämnda systainer® T-Loc uppfyller vad gäller funktion som styv ytterförpackning följande förpackningsbestämmelser:

  • Förpackningsanvisning P 650 enligt underavsnitt 4.1.4.1 i ADR 2011
  • Förpackningsanvisning P 650 enligt underavsnitt 4.1.4.1 i RID 2011
  • Förpackningsanvisning P 650 enligt underavsnitt 4.1.4.1 i IMDG-kod 2010 (Amdt 35-10)
  • Förpackningsinstruktion P 650 enligt 4;8.1 i ICAO-TI 2011-2012
  • Förpackningsinstruktion P 650 enligt 4.1.4.1 i RKOMMENDATIONERNA FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS från FN – 16th rev. uppl.

Skicka diagnostiska prover på rätt sätt

Om du önskar ytterligare information inom området "Skicka diagnostiska prover på rätt sätt" ska du använda dig av följande länk gå till "Yrkesföreningen för hälsa och välfärd" (BGW).