Dataskydd

Integritetspolicy
Status:  17.5.2018

1. Allmänna hänvisningar


1.1 Denna sekretesspolicy gäller för data som vi samlar om dig från:
 • Tillgång till eller besök på webbplatsen
 • Användning av de tjänster som anges i punkt 3
 • Deltagande i tävlingar, undersökningar,  lotteri
 • Ingå, bearbeta och hantera  avtalsförhållanden.

1.2 Ansvarig:

1.2.1 Webbplatsen är ett erbjudande från Tanos GmbH i Illertissen (i det följande  benämnd Tanos). Ansvarig för behandlingen av uppgifter relaterade till detta uppgifter om sekretesspolicy som anges är:
   
Tanos GmbH    
Pionierstraße  1
89257  Illertissen, Tyskland
Telefonnummer: +49 7303/ 165 302 00
E-post: info@tanos.de.

1.2.3 Personuppgiftsombud är Herr Jürgen Lang. Du når vårt personuppgiftsombud via  datenschutz@festo.com eller vår postadress med tillägg „Personuppgiftsombud“.

1.3 Uppgifterna är anslutna av TANOS och med med detta företaget [särskilt TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG samt http://subsidiaries.festool.com nämnda företag] används och bearbetas samt för uppfyllande av respektive affärsändamål.  En överföring till tredje part sker bara om det krävs för uppfyllande av respektive  affärsändamål. För mer detaljerad information om de enskilda ändamålen, se  kompletterande information.

2. Hur behandlas dina personuppgifter?


2.1 Allmänt om ändamålet med behandlingen
I huvudsak, samlar vi in, lagrar, och behandlar dina  personuppgifter endast till en avtalsenlig skyldighet att följa dem eller om du  ger oss ditt samtycke. Men vi använder även dina uppgifter för att behandla  eller laga bestämmelser, som vi har att följa, så långt det gäller att skydda  vår egen eller det legitima i andras intressen eller att verkställa, skydda  eller utöva våra rättigheter eller försvara oss mot anspråk.

2.2 Data som du lämnar till oss

2.2.1:  Som regel kan du använda vår webbplats, utan att du direkt meddelar oss  personuppgifter. För en del tjänster, t.ex. vårt nyhetsbrev eller onlineshop  frågar vi efter dina personuppgifter.Till detta hör bl.a. ditt namn eller din e-postadress för  att snabbt och användarvänligt hantera tjänsten eller överhuvud taget erbjuda tjänsten.  Detaljerad information om alla tjänster, vi erbjuder på vår hemsida finner du  under följande punkt 3 i denna integritetspolicy.

2.2.2:  Ingå, bearbeta och hantera avtalsförhållanden är insamling och behandling av  personuppgifter särskilt nödvändigt, för att vi ska kunna uppfylla våra  avtalsmässiga skyldigheter. Detta avser bl.a. ditt för och efternamn, din adress  och e-postadress samt dina telefonnummer. Mer om detta kan du finna via  kompletterande information.

2.3 Data som vi automatiskt får genom ditt nyttjande av våra  online tjänster
Några  data hämtas redan när du besöker vår hemsida.

2.3.1 Protokolldata
Till de automatiskt hämtade data hör protokolldata för webbservern.  Vi aktiverar dessa endast loggar för att säkerställa stabilitet och säkerhet  samt i undantagsfall Supportfall för att undersöka (rättsfall  Art. 6 avs. 1 lit f) GDPR).  Varje datasats består av:
 • datum och tid för kravet
 • klient och IP-adress, port och protokollstatus
 • namnet på den uppringda filen eller sidan och  längden på begäran
 • inloggningsinformation för motsvarande  webbtjänst, förutsatt att de har ett användarkonto  anmäls
 • webbläsartyp och referrer (senast besökta  sida för klienten)
Dessa  data utvärderas anonymt endast för tekniska ändamål. Statistik utvärdering sker  inte.

2.3.2 Cookies
Cookies är små filer som innehåller en sträng där viss  information är öppen eller låst. Cookies skickas av servern till din dator och  lagras der. De tjänar först för identifikation av datorn från vilken från en Webbsida  anropet kommer. Om du loggar in på en webbplats används cookies till att  rapportera till servern och behörigheterna för att ringa sidan. Varje cookie  har ett sista datum från vilket det inte längre är giltigt. Med Cookies kan en användare finna  vägen via olika sidor på hemsidan över olika webbsidor. Med hjälp av Cookies kan  kommunikationen mellan vår server och din Dator  förbättras och därigenom nyttjandet av en webbsida gestaltas mer komfortabelt. Rättslig  grund är Art. 6 avs. 1 lit f) GDPR.  Cookies kan inte bara komma från webbsidan utan även från tredje part. De flesta av  våra Cookies är sk. „Session-Cookies“. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra Cookies  stannar på den enhet, tills du raderar denna. Dessa Cookies gör det möjligt för oss, att  känna igen din sökmotor vid nästa  besök. Du kan via din sökmotor finna på din dator befintliga Cookies samt radera dem eller konfigurera att inte alla eller  inga Cookies lagras mer. Observera att vissa  funktioner inte fungerar eller fungerar inte korrekt om du gör det inaktivera cookies.

2.3.3 Användningsanalys

2.3.3.1 Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en  webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043, USA), kort Google. Google Analytics använder Textdata  sk. Cookies (kakor) Kakorna lagras och genereras på din dator Information om  användningen av vår hemsida av dig.
Denna information överförs till en Google-server i USA  för lagring. På den här webbplatsen är IP-anonymisering aktiverad, dvs din  IP-adress är Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra  avtalsslutande stater till konventionen om Europeiska ekonomiska  samarbetsområdet har tidigare kortats. Den fullständiga IP-adressen kommer  endast i undantagsfall att överföras till en Google-servern i USA och förkortas  där. För de exceptionella fallen i vilka personuppgifter överförs till USA,  Google har EU: s sekretesskydd ämne, https://www.privacyshield.gov/EU US  Framework. Rättslig grund för användningen av rättslig grund är Art. 6 avs. S.  1 lit f) GDPR.
Google använder informationen som genereras genom att  använda denna information för TANOS att skapa utvärderingar och rapporter om  användningen och aktiviteterna på webbplatsen och till övriga tjänster relaterade  till webbplats- och internetanvändning för TANOS. Dessa är i synnerhet  funktioner för visningsannonsering, till exempel Google Analytics-demografi och  intresserapporter. I Google Analytics-rapporter om demografiska prestanda och  intressen är över Googles intressebaserade annonsering erhöll data från tredje  part och besökardata (till exempel ålder, kön och intressen).  Dessutom kommer Google att ge denna  information om det behövs för tredje part, i den mån  det krävs enligt lag eller om tredje man bearbetar dessa Data i order från Google.
IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom  ramen för Google Analytics delas inte med andra data sammanförda av Google. Du  kan använda och lagra cookies genom förhindra en motsvarande inställning av din  webbläsars programvara. Vi uttrycker dock uttryckligen att idet här fallet  kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.
Du kan dessutom infångningen av den genererade kakan och deras användning webbplatsrelaterade data (inklusive din IP-adress) till Google och behandlingen av denna data förhindras av Google. Dessutom måste du  under  följande Länk tillgängliga Browser-Plugin ladda ner och installera: Browser-Add-on till avaktivering av Google Analytics. Vid sökmotor på mobila enheter eller alternativ till Browser-Add-On, klickar du denna läink, för förhindra att spåras av Google Analytics inom denna webbplats i framtiden. Därvid läggs en Opt-Out-Cookie upp på din enhet. Om du raderar dina Cookies, måste du denna länk på nytt klicka. Vidare hänvisning till bestämmelser för Google finner du under www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
Den här webbplatsen använder Google Tag Manager från  Google Inc. (1600 Amphitheatre Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,  USA). Google Tag Manager används för att hantera webbsidor tags (beteckning) över  en yta.  Rättslig grund för bearbetning  av dina data är Art. 6 avs. S. 1 lit f) GDPR. Genom användning av Google Tag  Manager registreras inga personuppgifter. Verktyget sörjer för utlösning av  andra tags, som från sin sida registrerar andra data under www.facebook.com/about/privacy/ omständigheter.  Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en deaktivering  har gjorts på domän- eller cookienivå kvarstår detta gäller för alla  spårningskoder som implementeras med Google Tag Manager.

2.3.4.2 Google AdWords och  Google Analytics Remarketing
Denna webbplats använder funktionen av Google Analytics i samband med Google AdWords Remarketing från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google AdWords remarketing-teknik tillåter oss användare som redan har besökt vår hemsida och intresserade av vårt erbjudande genom riktade annonser på sidorna åter adressera Googles partnernätverk. För detta när du besöker vår sida sätts en Cookie, för att känna igen besökaren till en sida för våra webbpartner. Dessutom kan användarbeteendet analyseras och därefter för riktade produktrekommendationer och intressebaserad annonsering. Data som lagras i kakan kommer inte att inkluderas övriga personuppgifter relaterade till användarprofiler. Genom användningen av denna Webbplats, du godkänner behandlingen av data som samlats in om dig av Google i det tidigare och för ovan angivna ändamål. Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6 avs. S. 1 lit. f GDPR.
Du kan öppna användning av Cookies genom att deaktivera Google, genom att öppnasidan www.google.com/privacy/ads och aktivera „opt-out“ button. Alternativ kan du deaktivera Användning av Cookies genom tredje part deaktivering, genom du öppnar deaktivieringssidan för Nätverksreklaminitiativ under www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Vi påpekar att i detta fall att inte alla funktioner för denna webbsida kan användas fullt ut.
Vidare hänvisning   till bestämmelser för Google finner du under www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Google Conversion-Tracking
Som en del av Google AdWords använder vi den sk  konverteringen. När du klickar på en annons som serveras af Google, ställs en en  cookie för omvandlingsspårningen  in. Vid Cookies är små textfiler som webbläsaren på användarens dator installerar.  Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 30 dagar och är inte personliga Identifiera  användaren. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och kakan är  kvar där Google och vi kan känna igen att användaren har klickat på annonsen  och vidareledas till denna sida.
Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Kakorna  kan inte nås via webbplatserna
spåras av AdWords-kunder. Den information som samlats in med hjälp av  konverteringskakan används för att skapa omvandlingsstatistik för  AdWords-annonsörer som är intresserade av Conversion-Tracking. Kunder erfar totalt antal användare,  som har klickat på deras annons och fick taggas med en omvandlingsspårnings  tagg vidareleddes till denna sida De får emellertid inte någon information som  användarna kan identifiera personer. Vill du inte delta i spårning kan du motsätta  dig denna användning genom att deaktivera Cookie för Google  Conversion-Trackings över din Internet-Browser under användarinställningar.  Detta sker därmed inte i Conversion-Tracking upptagen i statistiken. Lagringen  av “Conversion-Cookies” sker med underlag av art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.
Mer information om Google AdWordsochGoogle Conversion-Trackingfinner du i Googles integritetspolicy:  https://www.google.de/policies/privacy/
Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om  inställningen av cookies och tillåt endast cookies i enskilda fall, godkännande  av cookies för specifika fall eller i allmänhet såväl som automatisk radering  av cookies när webbläsaren stängs. Inaktivera cookies kan begränsa  funktionaliteten på denna webbplats.

2.3.4.4 Google reCAPTCHA
Vi använder “Google reCAPTCHA” (i följande “reCAPTCHA”)  på våra Webbsidor. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043, USA.
Med reCAPTCHA kontrolleras om datainmatningen på våra  webbplatser (t.ex. i ett Kontaktformulär) av en människa eller genom ett automatiserat  program. För detta reCAPTCHA analyserar webbplatsens besökares beteende på grundval  av olika egenskaper. Denna analyse startar automatiskt så snart webbplatsens  besökare går in på webbplatsen. För analys värderar reCAPTCHA olika uppgifter  (t.ex. IP-adress, besökets längd för besökaren på webbplatsen eller musrörelser  från användaren). De vid analysen registrerade data leds vidare till Google.
ReCAPTCHA-analyserna ligger helt i bakgrunden. Webbesökarna  blir inte informerade att en analys sker. Databehandling är baserad på artikel  6 avs. 1 lit. f GDPR.
Mer information om Google reCAPTCHA samt Dataskydd för  Google finns på fölgande länk: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

2.3.4.5 Facebook Remarketing / Retargeting
Den här webbplatsen använder remarketingtaggar, till  exempel Fokalpixel, sociala nätverk Facebook, 1601 South California Avenue,  Palo Alto, CA 94304, USA. Via Remarketing-Tags skapas när du besöker vår  hemsida en direkt anslutning mellan Facebook-servern och användarens Browser.  Härigenom överförs till Facebook servern , vilka av våra webbsidor besökaren  har besökt med sin IP-adress. Denna information finns för oss för visning av  Facebook Ads. Därigenom verksamheten för Facebook-reklamvisning för statistik  och marknadsforskningsändamål och kommande reklamåtgärder optimeras. Facebook  ordnar denna information till användarens personliga Facebook-användarkonto. Vi  hänvisar uttryckligen, till att vi inte erhåller kännedom om innehållet data  eller användningen genom Facebook. Det mottagna data är för oss anonym, vi kan  inte dra slutsatser om användarens Identitet. Närmare information om insamling  och användning av data via Facebook, över dina relaterade rättigheter och  möjligheter tillskyddav din privata svärfinner  du i dataskyddhänvisningar från Facebook under www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte önskar, att Facebook samlad  information omedelbart kan tilldelas ditt Facebook-användarkonto,  kan Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ deaktiveras här.  Du måste för detta vara inloggad på Facebook. Bearbetning av dina data är Art.  6 avs. S. 1 lit. f GDPR.


2.3.5 Social-Media-Plug-Ins
Vår  hemsida använder även plugin-program från följande sociala nätverk:

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • Vimeo.
Dessa  är erbjudanden från amerikanska företag:
Facebook  Inc. Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Google  Inc. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Instagram (1601 Willow Road, Menlo Park, CA  94025, USA) och
Facebook  Inc. (555 West 18th Street, NewYork, New York 10011, USA).
 
Plug-ins är en del av vår hemsida via logotypernarespektive  företag eller t.ex tillägg „Tilltalar mig" resp. „Rekommendation"  bekantgjord. Vid besök på någon av våra hemsidor Internet-närvaro, som  inkluderar en sådan plugin, din webbläsare ansluter direkt till servrar för  respektive företag, därigenom sätts innehållet i pluggen in på din browser och  införlivas härmed på den visade webbplatsen. Härigenom vidarebefordras  information som du har besökt vår hemsida, vidarebefordras till dessa företag.  Vi har ingen påverkan på de insamlade uppgifterna och databearbetningsmetoder  dessutom är den fulla omfattning av datainsamling, syftet med bearbetningen, de  kända retentionperioderna. Också radering av samlade data av Plug-in-leverantör  har vi ingen information om. Plug-in-leverantören lagrar den samlade data som  användarprofil och använder denna för ändamål reklam, marknadsundersökning  och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan Utvärdering sker särskilt (även för  ej inloggade användare) för visning av behovsbaserad annonsering och andra  användare av det sociala nätverket via dina aktiviteter på på vår webbsida. Du  har rätt att göra invändningar mot denna användarprofil varvid du för denna  rätt vänder dig till Plug-in-leverantören.   Med  Plug-ins erbjuder vi dig  möjlighet, att interagera med sociala nätverk och andra användare, så vi  förbättrar vårt erbjudande och för dig som användare gestaltas intressantare.  Rättslig grund för användning av Plug-ins är Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. f GDPR.
Om du under besöket på vår webbsida är inloggad via ditt  personliga användarkonto till detta företag, kan denna tilldelas webbsidabesöket  och detta konto. Genom interaktion med Plug-Ins, t.ex. klicka „Tilltalar  mig"-buttons eller efterlämna en kommentar överförs denna motsvarande  information direkt till detta företag och lagras där.
 
Om du besöker en av våra sidor som är utrustade med ett  Vimeo-plugin kommer du att anslutas till servern Vimeo. Den berättar för Vimeo-servern  vilken av våra sidor du har besökt. För detta lagrar Vimeo din IP adress. Detta  gäller även när du inte är inloggad till Vimeo eller inte har något konto hos  Vimeo. Den av Vimeo samlade informationen överförs till Vimeo Servern i USA. Om  du loggade in på ditt Vimeo-konto aktivera Vimeo att tilldela ditt surfande  beteende direkt till din personliga profil. Detta kan du förhindra genom att  logga ut från ditt Vimeo-konto.
 
För mer information om hur man hanterar användardata, se  Vimeos integritetspolicy under: https://vimeo.com/privacy
Om du vill förhindra dataöverföring, måste du logga ut  från vår hemsida under ditt respektive konto. Ändamål och omfattning för Datainsamling  av dessa företag samt deras vidare bearbetning och användning av dina data samt  dina relaterade rätter och inställningsmöjligheter till skydd av din privata sfärse Dataskyddsanvisningar på:


2.3.6 Google Web Fonts
Denna webbplats använder så kallade Web fonts, till enhetliga  skildringen av teckensnitt som tillhandahålls av Google. Via öppning av en sida  laddar din Browser nödvändiga Web Fonts i din browsercache för att visa texter  och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste din använda webbläsaren  ansluta till Googles servrar. Härigenom får Google kännedom om, attanropet till  vår webbsida skedde med din IP-adress. Användningen av Google webbfonter är av  intresse för en konsekvent och engagerande presentation av våra online-erbjudanden.  Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 avs. 1  lit. f GDPR.
Om din Browser inte stöder web fonts, används en  standardskrift från din dator. Mer Information om Google Web Fonts finner du under https://developers.google.com/fonts/faq och integritetspolicy  från Google: ttps://www.google.com/policies/privacy/

3. Enskilda online tjänster  
3.1 Kontaktformulär
På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss  via ett kontaktformulär för att svara på dina enskilda frågor. För detta  behöver vi i varje fall förnamn och efternamn samt din e-postadress och  meddelande så att vi kan kontakta dig. Om du även lämnar ditt telefonnummer  eller adress kommer vi också att ringa dig för att svara på din fråga alternativt  kontakta dig skriftligen. Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6  avs. 1 S. 1 lit. b GDPR.

3.2 Begära information
På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss  via ett kontaktformulär för information om våra produkter. För detta behöver vi  i varje fall din postadress samt e-postadress och ett telefonnummer. Rättslig  grund för bearbetning av dina Data är Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. b GDPR.

3.2 Nyhetsbrev Vi erbjuder dig att hålla kontakt med oss via vårt  nyhetsbrev. För detta använder vi dina hälsning och ditt namn för att adressera  dig personligen i nyhetsbrevet, såväl som din e-post adress, för att ge dig  ämnen du är intresserad av. Rättslig grund för enligt Art. 6 avs. 1 S.1 lit a) GDPR är  dit godkännande. Att se till att ingen annan än du har prenumererat på  nyhetsbrevet och du får inga oönskade e-postmeddelanden, du kommer att få ett  bekräftelsemail till den e-postadress du angav. För att aktivera  prenumerationen måste du klicka på länken i e-postmeddelandet. Efter din Bekräftelse  sparar vi dina angivna uppgifter för att skicka nyhetsbrevet (rättslig grund är  Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. a GDPR).
Ditt godkännande till översändning av nyhetsbrevet kan  när som helst återkalla nyhetsbrevet. Återkallning kangöra Klick på  i varje Newsletter-e-post förberedda länk eller ett e-postmeddelande till info@tanos.de
 
Vid användandet av nyhetsbrevet utvärderas användarbeteendet  i anonym form, utan att skapa en länk till en viss person. För detta:

 • skickade och levererade mailningar
 • Öppningar (mätt / osynligt / totalt)
 • Klick och öppningar efter enheter
 • Klick, öppningar och leverans över tiden
 • Bounces (E-post kan inte levereras)
 • Avbokning

3.3 TANOS idé verktyg
Genom vårt TANOS idéverktyg kan du skicka oss din idé för  att förbättra våra produkter. Därför står vårt formulär för att lämna in din  idé till ditt förfogande. Vi behöver dina kontaktuppgifter, samt uppgifter om  din idé’. De särskilda bestämmelserna i tillgänglig sekretessutlåtande.  Bearbetning av dina data är Art. 6 avs. S. 1 lit. f GDPR.

3.4 TANOS Mediathek
I vårt mediatek ställer vi produktbilder och -video till  förfogande. Över funktionen „vidare rekommendationer“ ger vi dig möjlighet via en  länk till motsvarande bild eller video över din e-post att  skicka.

3.5 TANOS Onlineshop
Du har också möjlighet att beställa våra produkter via  vår webbutik direkt från TANOS. För detta behöver vi ditt namn (för- och  efternamn), din adress och e-postadress samt ett telefonnummer. Vi erbjuder  olika alternativ till, hur du kan betala de beställda produkterna. Betalning  via gemensamma betalningsmedel (Visa/MasterCard, Direktbetalningsförfarande)  sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. En krypterad  anslutning, känner du igen genom att adressfältet i webbläsaren från  "http: //" till "https: //" kommer att växla och låsikonen  i din webbläsarrad.
Beroende på vald betalningsmetod behöver vi uppgifter om  Bankförbindelse eller kreditkortsnummer. Vi överför personrelaterade Data till  det för betalningen gällande kreditinstitutet. På vår webbsida erbjuder vi bl.a  betalning via PayPal. Leverantör av denna betalningsservice PayPal (Europe)  S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det  följande “PayPal”). Om du väljer betalning via PayPal överför vi betalnings  data från dig till PayPal. En vidare överföring av data till tredje part, sker  bara om detta är för avtalsslutande är exempelvis nödvändigt av företaget  ansvarigt för leverans av vara. En vidare överföring därutöver utan uttryckligt  godkännande för ändamål som reklam sker inte.
Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6  avs. 1 S. 1 lit. b GDPR eller Art. 6 avs. 1 lit. a) GDPR.

3.6 TANOS-märkningsverktyg
Vi erbjuder dig möjlighet att individuellt märka plug-in-kort  till din Systainer och ansluta till utskrift. För detta behöver vi ditt namn (för-  och efternamn), din adress och e-postadress samt ett telefonnummer till din  bankförbindelse eller kreditkortsnummer. För att behandla din beställning  använder vi en tjänsteleverantör.
Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6  avs. 1 lit. b GDPR Eller Art. 6 avs. 1 lit. a) GDPR.

3.7 TANOS återförsäljare tillgång
Som handlare kan du registrera dig för att få tillgång  till ytterligare information om produkterna samt bild- och filmmaterial.  För registrering behöver vi din e-postadress.  Dessutom du måste ange ett lösenord för att säkerställa att du bara har  tillgång. Som handlare du kommer då att låsas upp av TANOS för åtkomst.  Rättslig grund för bearbetning (rättslig grund är Art. 6 avs. 1 lit. a GDPR).


4. Vilka rättigheter kan du göra anspråk på?


4.1 Rätt att göra invändningar

          
 • Du har rätt att behandla dina personuppgifter i syfte att direktannonsering när som helst    utan att motivera motsägelsen.        

  Adressera dina invändelser skriftligt till  Tanos GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland eller med e-post till: info@tanos.de. Återkallande av givet godkännande är när som helst möjligt. Du kan för detta använda i nyhetsbrevet upprättad länk adressera den skriftligen.

  När du prenumererar från nyhetsbrevet kan du också använda fliken "Nyhetsbrev" vid varje tillfälle tar endast enskilda nyhetsbrev bort ämnesområden, vilket motsvarar annullering    av nyhetsbrev. Du kommer också att hitta information om annullering under varje nyhetsbrev.
 •           
 • Om vi behandlar dina data för att skydda legitima intressen kan du göra denna bearbetning av skäl som härrör från din speciella situation. Vi behandlar inte dina personuppgifter längre, om det inte är att vi kan bevisa tvingande legitima skäl för att bearbeta det, deras intressen, rättigheter och friheter dominerar eller bearbetningen tjänar påstående, övning eller försvar av rättsliga påståenden.
 •  
Vi vill uppmärksamma dig på att du är ansvarig för att  komma in med och hantera avtalsförhållanden måste tillhandahålla dessa personer  och företagsrelaterade uppgifter, för upprättande, genomförande och uppsägning  av avtalsförhållandet och uppfyllandet av relaterade avtalsförpliktelser krävs  eller som vi är skyldiga enligt lag. Använd din rätt till invändning i detta  avseende eller fråga om dessa uppgifter inte är tillgängliga för oss kommer vi  inte att kunna genomföra kontraktet med dig. 
 
4.2 Vidare rättigheter:

 

4.2.1:  Rätt till information:

 
Du kan få information från den person som ansvarar för  databehandlingen om dina personuppgifter krävs.
 
4.2.2:  Rätt till rättelse, avbokning
   
Dessutom kan du under vissa omständigheter rätta till eller  radera det dina Personuppgifter kräver.  
 
4.2.3:  Vidare rättigheter:
   
Du kan fortfarande ha rätt att begränsa bearbetningen av dina  uppgifter samt rätten till publicera de data du tillhandahåller i en  strukturerad, standard och maskinläsbart format.
 
Du har möjlighet att skicka ett klagomål till ovanstående  sekretesskyddsansvaig eller kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten för  dataskydd.
 
5. Skydda av dina uppgifter:  
 
5.1:  Vi tar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot  obehörig åtkomst, oavsiktlig ändring, oavsiktlig förlust eller olaglig  förstörelse. Ändå är ingen elektronisk eller fysisk överföring och lagring helt  säker. Varje överförings sker därför på egen risk.
 
5.2 Vi vill så långt möjligt informera dig snabbt och  förståeligt i samband med denna sekretesspolicy om relevanta ämnen. Ytterligare  information om respektive ändamål med bearbetning av dina data och förklaringar  om terminologin vi använder kan hittas på vår webbsida.
Har du ytterligare frågor? Kontakta då den i tillägget anteckningar  nämnd kontaktadress. 
 
6. Ändringar i Integritetspolicy
   
Vi förbehåller oss  rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy i enlighet med gällande  lag om dataskydd.

 

Dataskydd

Integritetspolicy
Status:  17.5.2018

1. Allmänna hänvisningar


1.1 Denna sekretesspolicy gäller för data som vi samlar om dig från:
 • Tillgång till eller besök på webbplatsen
 • Användning av de tjänster som anges i punkt 3
 • Deltagande i tävlingar, undersökningar,  lotteri
 • Ingå, bearbeta och hantera  avtalsförhållanden.

1.2 Ansvarig:

1.2.1 Webbplatsen är ett erbjudande från Tanos GmbH i Illertissen (i det följande  benämnd Tanos). Ansvarig för behandlingen av uppgifter relaterade till detta uppgifter om sekretesspolicy som anges är:
   
Tanos GmbH    
Pionierstraße  1
89257  Illertissen, Tyskland
Telefonnummer: +49 7303/ 165 302 00
E-post: info@tanos.de.

1.2.3 Personuppgiftsombud är Herr Jürgen Lang. Du når vårt personuppgiftsombud via  datenschutz@festo.com eller vår postadress med tillägg „Personuppgiftsombud“.

1.3 Uppgifterna är anslutna av TANOS och med med detta företaget [särskilt TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG samt http://subsidiaries.festool.com nämnda företag] används och bearbetas samt för uppfyllande av respektive affärsändamål.  En överföring till tredje part sker bara om det krävs för uppfyllande av respektive  affärsändamål. För mer detaljerad information om de enskilda ändamålen, se  kompletterande information.

2. Hur behandlas dina personuppgifter?


2.1 Allmänt om ändamålet med behandlingen
I huvudsak, samlar vi in, lagrar, och behandlar dina  personuppgifter endast till en avtalsenlig skyldighet att följa dem eller om du  ger oss ditt samtycke. Men vi använder även dina uppgifter för att behandla  eller laga bestämmelser, som vi har att följa, så långt det gäller att skydda  vår egen eller det legitima i andras intressen eller att verkställa, skydda  eller utöva våra rättigheter eller försvara oss mot anspråk.

2.2 Data som du lämnar till oss

2.2.1:  Som regel kan du använda vår webbplats, utan att du direkt meddelar oss  personuppgifter. För en del tjänster, t.ex. vårt nyhetsbrev eller onlineshop  frågar vi efter dina personuppgifter.Till detta hör bl.a. ditt namn eller din e-postadress för  att snabbt och användarvänligt hantera tjänsten eller överhuvud taget erbjuda tjänsten.  Detaljerad information om alla tjänster, vi erbjuder på vår hemsida finner du  under följande punkt 3 i denna integritetspolicy.

2.2.2:  Ingå, bearbeta och hantera avtalsförhållanden är insamling och behandling av  personuppgifter särskilt nödvändigt, för att vi ska kunna uppfylla våra  avtalsmässiga skyldigheter. Detta avser bl.a. ditt för och efternamn, din adress  och e-postadress samt dina telefonnummer. Mer om detta kan du finna via  kompletterande information.

2.3 Data som vi automatiskt får genom ditt nyttjande av våra  online tjänster
Några  data hämtas redan när du besöker vår hemsida.

2.3.1 Protokolldata
Till de automatiskt hämtade data hör protokolldata för webbservern.  Vi aktiverar dessa endast loggar för att säkerställa stabilitet och säkerhet  samt i undantagsfall Supportfall för att undersöka (rättsfall  Art. 6 avs. 1 lit f) GDPR).  Varje datasats består av:
 • datum och tid för kravet
 • klient och IP-adress, port och protokollstatus
 • namnet på den uppringda filen eller sidan och  längden på begäran
 • inloggningsinformation för motsvarande  webbtjänst, förutsatt att de har ett användarkonto  anmäls
 • webbläsartyp och referrer (senast besökta  sida för klienten)
Dessa  data utvärderas anonymt endast för tekniska ändamål. Statistik utvärdering sker  inte.

2.3.2 Cookies
Cookies är små filer som innehåller en sträng där viss  information är öppen eller låst. Cookies skickas av servern till din dator och  lagras der. De tjänar först för identifikation av datorn från vilken från en Webbsida  anropet kommer. Om du loggar in på en webbplats används cookies till att  rapportera till servern och behörigheterna för att ringa sidan. Varje cookie  har ett sista datum från vilket det inte längre är giltigt. Med Cookies kan en användare finna  vägen via olika sidor på hemsidan över olika webbsidor. Med hjälp av Cookies kan  kommunikationen mellan vår server och din Dator  förbättras och därigenom nyttjandet av en webbsida gestaltas mer komfortabelt. Rättslig  grund är Art. 6 avs. 1 lit f) GDPR.  Cookies kan inte bara komma från webbsidan utan även från tredje part. De flesta av  våra Cookies är sk. „Session-Cookies“. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra Cookies  stannar på den enhet, tills du raderar denna. Dessa Cookies gör det möjligt för oss, att  känna igen din sökmotor vid nästa  besök. Du kan via din sökmotor finna på din dator befintliga Cookies samt radera dem eller konfigurera att inte alla eller  inga Cookies lagras mer. Observera att vissa  funktioner inte fungerar eller fungerar inte korrekt om du gör det inaktivera cookies.

2.3.3 Användningsanalys

2.3.3.1 Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en  webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043, USA), kort Google. Google Analytics använder Textdata  sk. Cookies (kakor) Kakorna lagras och genereras på din dator Information om  användningen av vår hemsida av dig.
Denna information överförs till en Google-server i USA  för lagring. På den här webbplatsen är IP-anonymisering aktiverad, dvs din  IP-adress är Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra  avtalsslutande stater till konventionen om Europeiska ekonomiska  samarbetsområdet har tidigare kortats. Den fullständiga IP-adressen kommer  endast i undantagsfall att överföras till en Google-servern i USA och förkortas  där. För de exceptionella fallen i vilka personuppgifter överförs till USA,  Google har EU: s sekretesskydd ämne, https://www.privacyshield.gov/EU US  Framework. Rättslig grund för användningen av rättslig grund är Art. 6 avs. S.  1 lit f) GDPR.
Google använder informationen som genereras genom att  använda denna information för TANOS att skapa utvärderingar och rapporter om  användningen och aktiviteterna på webbplatsen och till övriga tjänster relaterade  till webbplats- och internetanvändning för TANOS. Dessa är i synnerhet  funktioner för visningsannonsering, till exempel Google Analytics-demografi och  intresserapporter. I Google Analytics-rapporter om demografiska prestanda och  intressen är över Googles intressebaserade annonsering erhöll data från tredje  part och besökardata (till exempel ålder, kön och intressen).  Dessutom kommer Google att ge denna  information om det behövs för tredje part, i den mån  det krävs enligt lag eller om tredje man bearbetar dessa Data i order från Google.
IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom  ramen för Google Analytics delas inte med andra data sammanförda av Google. Du  kan använda och lagra cookies genom förhindra en motsvarande inställning av din  webbläsars programvara. Vi uttrycker dock uttryckligen att idet här fallet  kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.
Du kan dessutom infångningen av den genererade kakan och deras användning webbplatsrelaterade data (inklusive din IP-adress) till Google och behandlingen av denna data förhindras av Google. Dessutom måste du  under  följande Länk tillgängliga Browser-Plugin ladda ner och installera: Browser-Add-on till avaktivering av Google Analytics. Vid sökmotor på mobila enheter eller alternativ till Browser-Add-On, klickar du denna läink, för förhindra att spåras av Google Analytics inom denna webbplats i framtiden. Därvid läggs en Opt-Out-Cookie upp på din enhet. Om du raderar dina Cookies, måste du denna länk på nytt klicka. Vidare hänvisning till bestämmelser för Google finner du under www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
Den här webbplatsen använder Google Tag Manager från  Google Inc. (1600 Amphitheatre Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,  USA). Google Tag Manager används för att hantera webbsidor tags (beteckning) över  en yta.  Rättslig grund för bearbetning  av dina data är Art. 6 avs. S. 1 lit f) GDPR. Genom användning av Google Tag  Manager registreras inga personuppgifter. Verktyget sörjer för utlösning av  andra tags, som från sin sida registrerar andra data under www.facebook.com/about/privacy/ omständigheter.  Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en deaktivering  har gjorts på domän- eller cookienivå kvarstår detta gäller för alla  spårningskoder som implementeras med Google Tag Manager.

2.3.4.2 Google AdWords och  Google Analytics Remarketing
Denna webbplats använder funktionen av Google Analytics i samband med Google AdWords Remarketing från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google AdWords remarketing-teknik tillåter oss användare som redan har besökt vår hemsida och intresserade av vårt erbjudande genom riktade annonser på sidorna åter adressera Googles partnernätverk. För detta när du besöker vår sida sätts en Cookie, för att känna igen besökaren till en sida för våra webbpartner. Dessutom kan användarbeteendet analyseras och därefter för riktade produktrekommendationer och intressebaserad annonsering. Data som lagras i kakan kommer inte att inkluderas övriga personuppgifter relaterade till användarprofiler. Genom användningen av denna Webbplats, du godkänner behandlingen av data som samlats in om dig av Google i det tidigare och för ovan angivna ändamål. Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6 avs. S. 1 lit. f GDPR.
Du kan öppna användning av Cookies genom att deaktivera Google, genom att öppnasidan www.google.com/privacy/ads och aktivera „opt-out“ button. Alternativ kan du deaktivera Användning av Cookies genom tredje part deaktivering, genom du öppnar deaktivieringssidan för Nätverksreklaminitiativ under www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Vi påpekar att i detta fall att inte alla funktioner för denna webbsida kan användas fullt ut.
Vidare hänvisning   till bestämmelser för Google finner du under www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Google Conversion-Tracking
Som en del av Google AdWords använder vi den sk  konverteringen. När du klickar på en annons som serveras af Google, ställs en en  cookie för omvandlingsspårningen  in. Vid Cookies är små textfiler som webbläsaren på användarens dator installerar.  Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 30 dagar och är inte personliga Identifiera  användaren. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och kakan är  kvar där Google och vi kan känna igen att användaren har klickat på annonsen  och vidareledas till denna sida.
Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Kakorna  kan inte nås via webbplatserna
spåras av AdWords-kunder. Den information som samlats in med hjälp av  konverteringskakan används för att skapa omvandlingsstatistik för  AdWords-annonsörer som är intresserade av Conversion-Tracking. Kunder erfar totalt antal användare,  som har klickat på deras annons och fick taggas med en omvandlingsspårnings  tagg vidareleddes till denna sida De får emellertid inte någon information som  användarna kan identifiera personer. Vill du inte delta i spårning kan du motsätta  dig denna användning genom att deaktivera Cookie för Google  Conversion-Trackings över din Internet-Browser under användarinställningar.  Detta sker därmed inte i Conversion-Tracking upptagen i statistiken. Lagringen  av “Conversion-Cookies” sker med underlag av art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.
Mer information om Google AdWordsochGoogle Conversion-Trackingfinner du i Googles integritetspolicy:  https://www.google.de/policies/privacy/
Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om  inställningen av cookies och tillåt endast cookies i enskilda fall, godkännande  av cookies för specifika fall eller i allmänhet såväl som automatisk radering  av cookies när webbläsaren stängs. Inaktivera cookies kan begränsa  funktionaliteten på denna webbplats.

2.3.4.4 Google reCAPTCHA
Vi använder “Google reCAPTCHA” (i följande “reCAPTCHA”)  på våra Webbsidor. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043, USA.
Med reCAPTCHA kontrolleras om datainmatningen på våra  webbplatser (t.ex. i ett Kontaktformulär) av en människa eller genom ett automatiserat  program. För detta reCAPTCHA analyserar webbplatsens besökares beteende på grundval  av olika egenskaper. Denna analyse startar automatiskt så snart webbplatsens  besökare går in på webbplatsen. För analys värderar reCAPTCHA olika uppgifter  (t.ex. IP-adress, besökets längd för besökaren på webbplatsen eller musrörelser  från användaren). De vid analysen registrerade data leds vidare till Google.
ReCAPTCHA-analyserna ligger helt i bakgrunden. Webbesökarna  blir inte informerade att en analys sker. Databehandling är baserad på artikel  6 avs. 1 lit. f GDPR.
Mer information om Google reCAPTCHA samt Dataskydd för  Google finns på fölgande länk: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

2.3.4.5 Facebook Remarketing / Retargeting
Den här webbplatsen använder remarketingtaggar, till  exempel Fokalpixel, sociala nätverk Facebook, 1601 South California Avenue,  Palo Alto, CA 94304, USA. Via Remarketing-Tags skapas när du besöker vår  hemsida en direkt anslutning mellan Facebook-servern och användarens Browser.  Härigenom överförs till Facebook servern , vilka av våra webbsidor besökaren  har besökt med sin IP-adress. Denna information finns för oss för visning av  Facebook Ads. Därigenom verksamheten för Facebook-reklamvisning för statistik  och marknadsforskningsändamål och kommande reklamåtgärder optimeras. Facebook  ordnar denna information till användarens personliga Facebook-användarkonto. Vi  hänvisar uttryckligen, till att vi inte erhåller kännedom om innehållet data  eller användningen genom Facebook. Det mottagna data är för oss anonym, vi kan  inte dra slutsatser om användarens Identitet. Närmare information om insamling  och användning av data via Facebook, över dina relaterade rättigheter och  möjligheter tillskyddav din privata svärfinner  du i dataskyddhänvisningar från Facebook under www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte önskar, att Facebook samlad  information omedelbart kan tilldelas ditt Facebook-användarkonto,  kan Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ deaktiveras här.  Du måste för detta vara inloggad på Facebook. Bearbetning av dina data är Art.  6 avs. S. 1 lit. f GDPR.


2.3.5 Social-Media-Plug-Ins
Vår  hemsida använder även plugin-program från följande sociala nätverk:

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • Vimeo.
Dessa  är erbjudanden från amerikanska företag:
Facebook  Inc. Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Google  Inc. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Instagram (1601 Willow Road, Menlo Park, CA  94025, USA) och
Facebook  Inc. (555 West 18th Street, NewYork, New York 10011, USA).
 
Plug-ins är en del av vår hemsida via logotypernarespektive  företag eller t.ex tillägg „Tilltalar mig" resp. „Rekommendation"  bekantgjord. Vid besök på någon av våra hemsidor Internet-närvaro, som  inkluderar en sådan plugin, din webbläsare ansluter direkt till servrar för  respektive företag, därigenom sätts innehållet i pluggen in på din browser och  införlivas härmed på den visade webbplatsen. Härigenom vidarebefordras  information som du har besökt vår hemsida, vidarebefordras till dessa företag.  Vi har ingen påverkan på de insamlade uppgifterna och databearbetningsmetoder  dessutom är den fulla omfattning av datainsamling, syftet med bearbetningen, de  kända retentionperioderna. Också radering av samlade data av Plug-in-leverantör  har vi ingen information om. Plug-in-leverantören lagrar den samlade data som  användarprofil och använder denna för ändamål reklam, marknadsundersökning  och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan Utvärdering sker särskilt (även för  ej inloggade användare) för visning av behovsbaserad annonsering och andra  användare av det sociala nätverket via dina aktiviteter på på vår webbsida. Du  har rätt att göra invändningar mot denna användarprofil varvid du för denna  rätt vänder dig till Plug-in-leverantören.   Med  Plug-ins erbjuder vi dig  möjlighet, att interagera med sociala nätverk och andra användare, så vi  förbättrar vårt erbjudande och för dig som användare gestaltas intressantare.  Rättslig grund för användning av Plug-ins är Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. f GDPR.
Om du under besöket på vår webbsida är inloggad via ditt  personliga användarkonto till detta företag, kan denna tilldelas webbsidabesöket  och detta konto. Genom interaktion med Plug-Ins, t.ex. klicka „Tilltalar  mig"-buttons eller efterlämna en kommentar överförs denna motsvarande  information direkt till detta företag och lagras där.
 
Om du besöker en av våra sidor som är utrustade med ett  Vimeo-plugin kommer du att anslutas till servern Vimeo. Den berättar för Vimeo-servern  vilken av våra sidor du har besökt. För detta lagrar Vimeo din IP adress. Detta  gäller även när du inte är inloggad till Vimeo eller inte har något konto hos  Vimeo. Den av Vimeo samlade informationen överförs till Vimeo Servern i USA. Om  du loggade in på ditt Vimeo-konto aktivera Vimeo att tilldela ditt surfande  beteende direkt till din personliga profil. Detta kan du förhindra genom att  logga ut från ditt Vimeo-konto.
 
För mer information om hur man hanterar användardata, se  Vimeos integritetspolicy under: https://vimeo.com/privacy
Om du vill förhindra dataöverföring, måste du logga ut  från vår hemsida under ditt respektive konto. Ändamål och omfattning för Datainsamling  av dessa företag samt deras vidare bearbetning och användning av dina data samt  dina relaterade rätter och inställningsmöjligheter till skydd av din privata sfärse Dataskyddsanvisningar på:


2.3.6 Google Web Fonts
Denna webbplats använder så kallade Web fonts, till enhetliga  skildringen av teckensnitt som tillhandahålls av Google. Via öppning av en sida  laddar din Browser nödvändiga Web Fonts i din browsercache för att visa texter  och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste din använda webbläsaren  ansluta till Googles servrar. Härigenom får Google kännedom om, attanropet till  vår webbsida skedde med din IP-adress. Användningen av Google webbfonter är av  intresse för en konsekvent och engagerande presentation av våra online-erbjudanden.  Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 avs. 1  lit. f GDPR.
Om din Browser inte stöder web fonts, används en  standardskrift från din dator. Mer Information om Google Web Fonts finner du under https://developers.google.com/fonts/faq och integritetspolicy  från Google: ttps://www.google.com/policies/privacy/

3. Enskilda online tjänster  
3.1 Kontaktformulär
På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss  via ett kontaktformulär för att svara på dina enskilda frågor. För detta  behöver vi i varje fall förnamn och efternamn samt din e-postadress och  meddelande så att vi kan kontakta dig. Om du även lämnar ditt telefonnummer  eller adress kommer vi också att ringa dig för att svara på din fråga alternativt  kontakta dig skriftligen. Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6  avs. 1 S. 1 lit. b GDPR.

3.2 Begära information
På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss  via ett kontaktformulär för information om våra produkter. För detta behöver vi  i varje fall din postadress samt e-postadress och ett telefonnummer. Rättslig  grund för bearbetning av dina Data är Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. b GDPR.

3.2 Nyhetsbrev Vi erbjuder dig att hålla kontakt med oss via vårt  nyhetsbrev. För detta använder vi dina hälsning och ditt namn för att adressera  dig personligen i nyhetsbrevet, såväl som din e-post adress, för att ge dig  ämnen du är intresserad av. Rättslig grund för enligt Art. 6 avs. 1 S.1 lit a) GDPR är  dit godkännande. Att se till att ingen annan än du har prenumererat på  nyhetsbrevet och du får inga oönskade e-postmeddelanden, du kommer att få ett  bekräftelsemail till den e-postadress du angav. För att aktivera  prenumerationen måste du klicka på länken i e-postmeddelandet. Efter din Bekräftelse  sparar vi dina angivna uppgifter för att skicka nyhetsbrevet (rättslig grund är  Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. a GDPR).
Ditt godkännande till översändning av nyhetsbrevet kan  när som helst återkalla nyhetsbrevet. Återkallning kangöra Klick på  i varje Newsletter-e-post förberedda länk eller ett e-postmeddelande till info@tanos.de
 
Vid användandet av nyhetsbrevet utvärderas användarbeteendet  i anonym form, utan att skapa en länk till en viss person. För detta:

 • skickade och levererade mailningar
 • Öppningar (mätt / osynligt / totalt)
 • Klick och öppningar efter enheter
 • Klick, öppningar och leverans över tiden
 • Bounces (E-post kan inte levereras)
 • Avbokning

3.3 TANOS idé verktyg
Genom vårt TANOS idéverktyg kan du skicka oss din idé för  att förbättra våra produkter. Därför står vårt formulär för att lämna in din  idé till ditt förfogande. Vi behöver dina kontaktuppgifter, samt uppgifter om  din idé’. De särskilda bestämmelserna i tillgänglig sekretessutlåtande.  Bearbetning av dina data är Art. 6 avs. S. 1 lit. f GDPR.

3.4 TANOS Mediathek
I vårt mediatek ställer vi produktbilder och -video till  förfogande. Över funktionen „vidare rekommendationer“ ger vi dig möjlighet via en  länk till motsvarande bild eller video över din e-post att  skicka.

3.5 TANOS Onlineshop
Du har också möjlighet att beställa våra produkter via  vår webbutik direkt från TANOS. För detta behöver vi ditt namn (för- och  efternamn), din adress och e-postadress samt ett telefonnummer. Vi erbjuder  olika alternativ till, hur du kan betala de beställda produkterna. Betalning  via gemensamma betalningsmedel (Visa/MasterCard, Direktbetalningsförfarande)  sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. En krypterad  anslutning, känner du igen genom att adressfältet i webbläsaren från  "http: //" till "https: //" kommer att växla och låsikonen  i din webbläsarrad.
Beroende på vald betalningsmetod behöver vi uppgifter om  Bankförbindelse eller kreditkortsnummer. Vi överför personrelaterade Data till  det för betalningen gällande kreditinstitutet. På vår webbsida erbjuder vi bl.a  betalning via PayPal. Leverantör av denna betalningsservice PayPal (Europe)  S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det  följande “PayPal”). Om du väljer betalning via PayPal överför vi betalnings  data från dig till PayPal. En vidare överföring av data till tredje part, sker  bara om detta är för avtalsslutande är exempelvis nödvändigt av företaget  ansvarigt för leverans av vara. En vidare överföring därutöver utan uttryckligt  godkännande för ändamål som reklam sker inte.
Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6  avs. 1 S. 1 lit. b GDPR eller Art. 6 avs. 1 lit. a) GDPR.

3.6 TANOS-märkningsverktyg
Vi erbjuder dig möjlighet att individuellt märka plug-in-kort  till din Systainer och ansluta till utskrift. För detta behöver vi ditt namn (för-  och efternamn), din adress och e-postadress samt ett telefonnummer till din  bankförbindelse eller kreditkortsnummer. För att behandla din beställning  använder vi en tjänsteleverantör.
Rättslig grund för bearbetning av dina data är Art. 6  avs. 1 lit. b GDPR Eller Art. 6 avs. 1 lit. a) GDPR.

3.7 TANOS återförsäljare tillgång
Som handlare kan du registrera dig för att få tillgång  till ytterligare information om produkterna samt bild- och filmmaterial.  För registrering behöver vi din e-postadress.  Dessutom du måste ange ett lösenord för att säkerställa att du bara har  tillgång. Som handlare du kommer då att låsas upp av TANOS för åtkomst.  Rättslig grund för bearbetning (rättslig grund är Art. 6 avs. 1 lit. a GDPR).


4. Vilka rättigheter kan du göra anspråk på?


4.1 Rätt att göra invändningar

          
 • Du har rätt att behandla dina personuppgifter i syfte att direktannonsering när som helst    utan att motivera motsägelsen.        

  Adressera dina invändelser skriftligt till  Tanos GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland eller med e-post till: info@tanos.de. Återkallande av givet godkännande är när som helst möjligt. Du kan för detta använda i nyhetsbrevet upprättad länk adressera den skriftligen.

  När du prenumererar från nyhetsbrevet kan du också använda fliken "Nyhetsbrev" vid varje tillfälle tar endast enskilda nyhetsbrev bort ämnesområden, vilket motsvarar annullering    av nyhetsbrev. Du kommer också att hitta information om annullering under varje nyhetsbrev.
 •           
 • Om vi behandlar dina data för att skydda legitima intressen kan du göra denna bearbetning av skäl som härrör från din speciella situation. Vi behandlar inte dina personuppgifter längre, om det inte är att vi kan bevisa tvingande legitima skäl för att bearbeta det, deras intressen, rättigheter och friheter dominerar eller bearbetningen tjänar påstående, övning eller försvar av rättsliga påståenden.
 •  
Vi vill uppmärksamma dig på att du är ansvarig för att  komma in med och hantera avtalsförhållanden måste tillhandahålla dessa personer  och företagsrelaterade uppgifter, för upprättande, genomförande och uppsägning  av avtalsförhållandet och uppfyllandet av relaterade avtalsförpliktelser krävs  eller som vi är skyldiga enligt lag. Använd din rätt till invändning i detta  avseende eller fråga om dessa uppgifter inte är tillgängliga för oss kommer vi  inte att kunna genomföra kontraktet med dig. 
 
4.2 Vidare rättigheter:

 

4.2.1:  Rätt till information:

 
Du kan få information från den person som ansvarar för  databehandlingen om dina personuppgifter krävs.
 
4.2.2:  Rätt till rättelse, avbokning
   
Dessutom kan du under vissa omständigheter rätta till eller  radera det dina Personuppgifter kräver.  
 
4.2.3:  Vidare rättigheter:
   
Du kan fortfarande ha rätt att begränsa bearbetningen av dina  uppgifter samt rätten till publicera de data du tillhandahåller i en  strukturerad, standard och maskinläsbart format.
 
Du har möjlighet att skicka ett klagomål till ovanstående  sekretesskyddsansvaig eller kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten för  dataskydd.
 
5. Skydda av dina uppgifter:  
 
5.1:  Vi tar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot  obehörig åtkomst, oavsiktlig ändring, oavsiktlig förlust eller olaglig  förstörelse. Ändå är ingen elektronisk eller fysisk överföring och lagring helt  säker. Varje överförings sker därför på egen risk.
 
5.2 Vi vill så långt möjligt informera dig snabbt och  förståeligt i samband med denna sekretesspolicy om relevanta ämnen. Ytterligare  information om respektive ändamål med bearbetning av dina data och förklaringar  om terminologin vi använder kan hittas på vår webbsida.
Har du ytterligare frågor? Kontakta då den i tillägget anteckningar  nämnd kontaktadress. 
 
6. Ändringar i Integritetspolicy
   
Vi förbehåller oss  rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy i enlighet med gällande  lag om dataskydd.